برچسب: روستای قلعه آشناخور

  • 📚بختیاری های شهرستان خمین

    📚بختیاری های شهرستان خمین

    ایل بختیاری به عنوان یکی از بزرگترین ایلات قوم بزرگ لراست، که‌ مردم آن در شهرهای زیادی سکنا گزیده اند. یکی از شهرهایی که بخشی از مردم بختیاری در آن سکونت دارند شهرستان خمین استان مرکزی است.