مستند قلعه حاج علی نقی خان پولادوند

قلعه حاج علی نقیخان فولادوند میوند

مستند قلعه حاج علی نقی خان میوند که از برنامه همدرنگ شبکه خوزستان پخش شد