برچسب: هویت قوم لر

  • کتاب سیمای عشایر شرق لرستان

    کتاب سیمای عشایر شرق لرستان

    مدیر محترم کانال ایل مئیوند از روی عنایت از اینجانب خواست بمناسبت 24 آبان ماه روز کتابخوانی ،کتاب سیمای عشایر شرق لرستان را که در اوایل دهه هفتاد نگارش یافته و در سال 1374 از سوی انتشارات ترسیم منتشر گردید