آشئر

آشِئر

آشِر یک ابزار است که کشاورزان برای جابجایی بافه ها  خرمن کوبی، جدا کردن دانه ها از کاه و… استفاده می کنند

این وسیله از چند تک چوب صاف و نوک تیز تقریبا سی و پنج تا چهل سانتی و یک دسته بلند مشابه دسته بیل که این چوب‌های نوک تیز بوسیله یک پوستینه و ریسمان های پشمی به هم تنیده و متصل می‌شوند

نوع فلزی آن نیز موجود است که در گویش مئیوندی جِنیر گویند

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید