آشِر یک ابزار است که کشاورزان برای جابجایی بافه ها  خرمن کوبی، جدا کردن دانه ها از کاه و… استفاده می کنند

این وسیله از چند تک چوب صاف و نوک تیز تقریبا سی و پنج تا چهل سانتی و یک دسته بلند مشابه دسته بیل که این چوب‌های نوک تیز بوسیله یک پوستینه و ریسمان های پشمی به هم تنیده و متصل می‌شوند

نوع فلزی آن نیز موجود است که در گویش مئیوندی جِنیر گویند

logo-samandehi