کتاب سیمای عشایر شرق لرستان

کتاب سیمای عشایر شرق لرستان

مدیر محترم کانال ایل مئیوند از روی عنایت از اینجانب خواست بمناسبت 24 آبان ماه روز کتابخوانی ،کتاب سیمای عشایر شرق لرستان را که در اوایل دهه هفتاد نگارش یافته و در سال 1374 از سوی انتشارات ترسیم منتشر گردید معرفی کنم. راستش این اثر اگر قابلیتی برای طرح داشته باشد، همان قلمرو موضوعی و مکانی آن است که شرحی بر تفاوت هویتی مردم شرق استان لرستان می باشد. این اثر عمدتا محدوده ایل مئیوند و همتباران بختیاری شرق لرستان را در چند فصل نشان می دهد. نگارنده سالها در این فضا زیسته و مشاهده مشارکتی چند دهه زندگی اجتماعی در میان پاره ای از ناحیه لر بزرگ را دستمایه تدوین اثری کرد که نمایی گذرا بر احوال مردم شناسی و جامعه شناسی مردمان این سامان دارد. ناباورانه در قریب بیست و چند سال گذشته شاهد استفاده فراوان دانشجویان رشته های علوم انسانی از این اثر در تدوین پایان نامه هایشان بودم. که نشان از فقر آثار قابل توجه در این باره است.
با این حال نگارنده چند سالی است تحقیقی توصیفی تحلیلی با رویکرد هویت شناختی با عنوان اتابکان لر بزرگ : حکومتی دیرپا و تاثیر گذار بر هویت قوم لر ؛ تالیف نموده که در آستانه چاپ است و تلاش کرده ام نگاهی کاملتر بر ابعاد مختلف لرستان بزرگ داشته باشم.

 

دکتر حسین گودرزی

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید